Under 2023 blev jag kontaktad av Kungliga Vetenskapsakademin och fick det ärofulla uppdraget att illustrera diplomen till Nobelprisvinnarna under tre år framåt. Nobelprisen i Kemi 2023, Nobelprisen i Fysik 2024 och Nobelpriset i Ekonomi 2025.

In 2023 I was contacted by Royal Swedish Academy of Sciences and given the honourable assignment of illustrating the diplomas to Nobel Prize winners for three years. Nobel Prize in Chemistry 2023, Nobel Prize in Physics 2024 and the Nobel Prize in Economy 2025.